Kulturbyggnader

Kulturbyggnader

Kulturbyggnader Strömsholms slott Anpassningar av brand- och utrymningssäkerheten för att klara krav på skäligt brandskydd. Uppsala domkyrka Anpassningar av brand- och utrymningssäkerheten för att klara krav på skäligt brandskydd. Uppsala universitetsbibliotek...
Köpcentrum och handel

Köpcentrum och handel

Köpcentrum och handel Tuna Park köpcenter i Eskilstuna Nyproduktion av ett fristående köpcenter på 20 000 m2 med ca 40 butiker. Anläggningen är mycket personintensiv och har dimensionerats analytiskt. Brandskyddet består bland annat av sprinkler, brandlarm och...
Idrottsarenor och samlingslokaler

Idrottsarenor och samlingslokaler

Idrottsarenor och samlingslokaler ABB Arena Syd i Västerås En av Sveriges modernaste inomhusbandyarenor med unika möjligheter för stora evenemang och tävlingar. Arenan är dimensionerad för upp till 10 000 personer. Dimensioneringen av utrymningen har utförts...
Industri och lager

Industri och lager

Industri och lager Syraregenereringsanläggning Outokumpu i Avesta En anläggning som tar hand om syrorna som används i betningslinjen på Outokumpu Stainless AB i Avesta. I anläggningen så regenereras syran så att den kan användas igen. Byggnaden är fyra våningar hög...
Sjukhus och vårdanläggningar

Sjukhus och vårdanläggningar

Sjukhus och vårdanläggningar Mälarsjukhuset Eskilstuna – Hus E50, om- och tillbyggnad för MR-enheten Uppförande av ny byggnad för MR-enheten som införlivats i befintlig byggnad som bl.a. inrymmer den radiologiska avdelningen. Viss ombyggnation och lokalanpassning av...