Universitet och specialbyggnader

Universitet och specialbyggnader

Universitet och specialbyggnader Konst- och Länsmuseum i Västerås Nytt konst- och länsmuseum i Västerås. Ombyggnad av befintliga industrilokaler till museilokaler på 5800 m2 i två plan. Lokalerna är dimensionerade för 1200 personer. Stort fokus ha legat på utrymning...
Flerbostadshus

Flerbostadshus

Flerbostadshus Kv Kummeln i Västerås Nyproduktion av lägenheter i tre projekt i kvarteret Kummeln (Sjökortet, Kummeln, Farleden) på Lillåudden i Västerås. Projekten består av ca 80 st sjönära lägenheter som byggs åt Riksbyggen. Fire har hjälpt till med projektering,...