Universitet och specialbyggnader

Konst- och Länsmuseum i Västerås

Nytt konst- och länsmuseum i Västerås. Ombyggnad av befintliga industrilokaler till museilokaler på 5800 m2 i två plan. Lokalerna är dimensionerade för 1200 personer. Stort fokus ha legat på utrymning för personer med funktionshinder. Dimensioneringen av utrymningen har gjorts analytiskt. Fires roll har bestått av projektering samt kontroll av utförandet.

Nya lokaler för Lantbruksuniversitetet i Uppsala, Ulls hus.

Uppförande av ny administrativ byggnad med undervisningslokaler och centralarkiv på Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) omfattande 25 000 m2 i 6 våningsplan. Byggnaden uppförs med trästomme och betongstomme, samt träfasad och helsprinklad. Byggnaden är analytiskt dimensionerad i vissa delar. Fire har deltagit i hela byggprocessen samt upprättat brandskyddsritningar i CAD.

Nya lokaler för Västmanlands Tingsrätt i Västerås

En byggnad i 6 plan som innehåller kontor, rättsalar och ett häkte i källaren. Byggnaden har en stor och ljus inbyggd gård. Projektet hade många särskilda krav gällande brandskydd, låsning och tillträde. Fire deltog i hela byggprocessen från projektering till kontroll av utförande.

Servicecentrum för försvarsmakten logistik i Linköping

Nyproduktion av lager, verkstad och kontor för FM Log. Byggnaden omfattar 4100 kvadrat meter och har stora krav på brandsäkerhet och skalskydd. Fires roll har bestått av projektering samt kontroll av utförandet.