Riskanalyser

Vi upprättar riskanalyser för planärenden, Sevesoanläggningar och anläggningar klassade enligt lagen om skydd mot olyckor. Vi upprättar även klassningsplaner för hantering av brandfarliga varor.

Vid hantering av brandfarliga och explosiva varor krävs att man redogör de risker som dessa medför. En riskanalys kan omfatta en specifik anläggning där brandfarlig vara hanteras, transport av farligt gods på väg, ATEX-klassning av ett rum m.m. Fire tar fram riskanalyser kopplade till er verksamhet och behov.

Kontakta oss om Riskanalyser