Brandskydd under byggtid

Vid ändring i en byggnad kan i vissa fall brandskyddet i lokaler som inte påverkas av ändringen försämras. Fire ser till att brandskydd under byggtid är tillfredsställande.

För att inte försämra brandskyddet då ändringar utförs i en byggnad, är Fire med och hjälper till med att säkerställa brandskyddet och utrymningsförhållandena i byggnaden under byggtiden. Vi upprättar dokumentet Brandskydd under byggtid (BUB) som beskriver rutiner och ansvarsfördelning.

Kontakta oss om Brandskydd under byggtid