Sprinkler

Vi dimensionerar sprinkler, utifrån byggnadens krav

Automatiska släcksystem så som automatisk vattensprinkler och boendesprinkler samt installationer för att hjälpa räddningstjänsten vid insats så som torr- och trycksatt stigarledning är en förutsättning för flertalet byggprojekt i dagens moderna samhälle. Ett korrekt utformat automatiskt släcksystem samt stigarledning i byggnader räddar människoliv och egendom vid händelse av brand.

Kravställaren för ett automatiskt släcksystem kan vara boverkets byggregler (BBR), försäkringsbolag samt egen ambition från brukaren eller fastighetsägaren.

Sprinklerprojektering

På Fire har vi en erfaren grupp av behöriga ingenjörer vattensprinkler och sprinklerprojektörer med mångårig erfarenhet i branschen, dels från konstruktion, dels från installation och underhåll av automatiska släcksystem. 

Vi är väl förtrogna med de ledande standarderna och regelverken i branschen så som SS-EN 12845, SBF:120:8, SS-EN 16925, SBF 501:2, NFPA samt FM Globals DataSheets och egna riktlinjer från kommuner, regioner eller företag. 

Våra behöriga ingenjörer är godkända av SBSC enligt norm SBF 1018:4 samt SBF 1018:5. Vi projekterar nya släcksystem och inventerar samt kompletterar befintliga vid behov. Vi ser till att släcksystemet blir korrekt dimensionerat, genom att utföra hydrauliska tryckfallsberäkningar. 

Vi är med i allt från tidiga skeden så som, program-, system- och bygghandlingar samt genom hela byggprocessen och ger konsultation genom alla skeden. 

Vi använder i huvudsak senaste versionerna av ritprogrammen AutoCad och Revit med tillhörande applikationen Magicad för att projektera släcksystem. Våra ingenjörer och projektörer är väl förtrogna med program som Navis, Solibri, BimCollab etc för att samordna med övriga discipliner. 

Vi projekterar hållbara sprinklersystem med optimerade dimensioner på rörsystem, sprinklerplacering etc. för att minska miljöpåverkan och få en så kostnadseffektiv anläggning som möjligt samt är väl förtrogna med produktdatabaser för att registrera produkter så som SundaHus och Byggvarubedömningen. 

Vår personal har stor erfarenhet av många olika typer av projekt, allt ifrån LSS-boenden, Sjukhus, köpcentrum, kontor, lagerlokaler till alla slags industrier.

Automatisk vattensprinkler

Den vanligaste typen av sprinklersystem! Upptäcker och släcker eller begränsar bränder i ett tidigt skede och håller dom under kontroll så att utrymning kan ske säkert och manuell släckning kan ske av räddningstjänsten. Utformats för att både begränsa skadorna av en brand samt att rädda liv.

Vattensprinkler har antingen ett vatten-eller luftfyllt rörsystem samt sprinklerhuvuden med glasbulb som aktiveras på värme från en brand. Endast de sprinklerhuvuden som är brandexponerade aktiveras.

Vattenkällan består oftast av anslutning till det kommunala vattennätet med eller utan tryckstegring eller egen sprinklerbassäng med tryckstegringspumpar. Ett sprinklersystem kan anpassas och installeras i dom flesta byggnader och verksamheter så som lager, sjukhus, kontor, köpcentrum och industrier.

Boendesprinkler

Likt vattensprinkler upptäcker och släcker eller begränsar boendesprinkler bränder i ett tidigt skede, men vars främsta uppgift är att rädda liv. 

Boendesprinkler har oftast ett rörsystem fyllt med vatten samt sprinklerhuvuden med tunn glasbulb för snabb aktivering som aktiveras på värme från en brand i ett tidigt skede. Vattenkällan består oftast av anslutning till det kommunala vattennätet med eller utan tryckstegring eller egen sprinklertank med tryckstegringspump. Boendesprinkler lämpar sig bäst för LSS- och äldreboenden.

Vattenspray

Utformas för att släcka eller kontrollera bränder i bandtransportörer, kabelgångar, kraftverk osv.

Vattenspray (delugesystem) har oftast ett rörnät som har öppna dysor och aktivering sker med någon form av detekteringssystem så som rök, värmedetektorer. Dess främsta uppgift är att skydda mot brandspridning i industriella applikationer. Vattenkällan består oftast av egen sprinklertank med tryckstegringspump.

Vattenspraysystem lämpar sig bäst i industriella applikationer.

Stigarledningar

Utformas för att se till att räddningstjänstens rökdykare har tillgång till släckvatten där det behövs vid en insats. Torr stigarledning utförs som ett tomrörsystem där räddningstjänsten ansluter släckbil för att trycksätta systemet.

Trycksatt stigarledning utförs som ett vattenfyllt system med egen vattenkälla, oftast av anslutning till det kommunala vattennätet med tryckstegring eller egen tank med tryckstegringspump.

Vill du veta mer om sprinkler?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.