Riskutredningar

fire tar fram riskanalyser kopplade till er verksamhet och behov

Brandfarliga och explosiva varor omfattas av en speciallagstiftning som reglerar hur de får hanteras i samhället. Vid hantering av brandfarliga och explosiva varor krävs redogörelse av de risker som hanteringen medför.

En riskutredning kan omfatta en specifik anläggning där brandfarlig vara hanteras, transport av farligt gods på väg, ATEX-klassning av ett rum m.m. Fire tar fram riskanalyser kopplade till er verksamhet och behov. Vi upprättar riskanalyser för planärenden, Sevesoanläggningar och anläggningar klassade enligt lagen om skydd mot olyckor. Vi upprättar även klassningsplaner för hantering av brandfarliga varor.

Vill du veta mer om riskutredningar?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.