Datasimuleringar

Våra avancerade mjukvaror kan simulera olika slags brandförlopp

Vi på Fire använder oss av flera datasimuleringsprogram för att analytiskt verifiera specifika lösningar.

Boverkets byggregler (BBR) är utformad genom föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifterna i BBR utgör bindande regler medan det allmänna rådet inte är bindande. Det allmänna rådet beskriver hur någon kan eller bör göra för att uppfylla den tvingande regeln som det allmänna rådet är kopplat till. Vid avsteg från det allmänna rådet måste således föreskriften uppfyllas på annat sätt, varpå analytisk dimensionering krävs. För att påvisa att föreskrift i BBR uppfylls använder vi på Fire oss av flera olika datasimuleringsprogram så som Simulex, Pathfinder, Pyrosim tillsammans med FDS. För dimensionering av ventilationsbrandskydd (fläkt i drift) gör vi beräkningar i PFS.

Vill du veta mer om datasimuleringar?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.