Brandskyddsprojektering

Skräddarsydda brandskyddslösningar för nybyggnation och ombyggnation

Vid nybyggnation och ombyggnation behöver aktuella lagar och regler uppfyllas. Grunden för ett bra brandskydd är genomarbetade lösningar anpassade för det aktuella projektet, för att skapa trygghet för samtliga personer som bor, arbetar eller på annat sätt nyttjar byggnaden. Vi dimensionerar brandskyddet utifrån förutsättningarna för just er lokal eller byggnad samt är med och rådgör genom alla skeden i processen.

Fire har mångårig erfarenhet av brandskyddsprojektering i alla typer av komplexa och mindre komplexa byggnader, både avseende nyproduktion och ombyggnation av befintliga byggnader. Vi jobbar nära byggherrar, arkitekter och övriga projektörer och entreprenörer genom hela byggprocessen för att skapa de mest optimala brandtekniska lösningarna i ert projekt. Fire arbetar enligt vårt kvalitetsledningssystem genom hela processen.

Förstudie, detaljplanearbete och programhandlingsskede

I tidiga skeden utreder vi möjligheterna i byggnaden, samt väger alternativa lösningar och vilka konsekvenser som uppstår kring olika vägar framåt. Detta gör vi genom att studera olika kostnadsbärande lösningarna samtidigt som vi måste ta hänsyn till vilka verksamheter byggnaden ska anpassas för. Våra handlingar i tidigt skede är så detaljerade som projektet önskar och behöver, utan att hindra val och flexibilitet för framtida systemlösningar.

Systemhandlingsskede

I systemhandlingsskedet arbetar vi vidare med att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna tillsammans med projektet och byggherren. I detta skede är vanligtvis en planlösning framtagen och vi tar fram en brandskyddsbeskrivning med tillhörande tydliga ritningar innehållande optimerade tekniska lösningar med långsiktigt god drift, ekonomi och hållbarhet.

Bygghandlingsskede

Till bygghandling omvandlas systemvalen till fastställda detaljutformningar. Vi arbetar in alla detaljlösningar och brandskyddsbeskrivningen beskriver tydligt vilka krav som gäller hur byggnaden ska utformas.

Brandskydd under byggtid

Fire kan upprätta handlingar som beskriver hur brandskyddet under byggtiden ska säkerställas. I dessa dokument beskriver vi rutiner och ansvarsfördelning för att skapa en trygg arbetsplats fram till dess att byggnaden är slutbesiktigad. Vi deltar gärna på kontroller under byggtiden för att kunna identifiera utmaningar och styra utförandet mot kravställt resultat.

Produktion och färdigställande

Under produktionen kan Fire delta aktivt med löpande uppföljning på byggarbetsplatsen. Genom att genomföra kontinuerliga kontroller kan eventuella fel och brister upptäckas i god tid, vilka då kan avhjälpas fort och utan att det har stor inverkan på huvudtidplanen.

I samband med färdigställande kan vi arbeta fram relationshandlingar, drift- och underhållsplan och slutintyg. Byggherren ska känna sig trygg med att brandskyddet är utformat på det sätt som är överenskommet samt att brandskyddet finns tydligt dokumenterat i relationshandlingarna.

Är ni osäkra på vilka typer av handlingar som krävs för just ert projekt kan vi vara behjälpliga med rådgivning.

Vill du veta mer om brandskyddsprojektering?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.