Brandskyddsprojektering

Vi dimensionerar brandskyddet utifrån förutsättningarna för just er lokal eller byggnad. Vi upprättar brandskyddsbeskrivning, brandskyddsritningar, utlåtande m.m.

Mer om Brandskyddsprojektering

 

Insatsplaner

För att underlätta och på så sätt begränsa och eventuellt hindra skador på en byggnad vid brand behövs i vissa fall insatsplaner upprättas. Fire har flera anställda med mångårig räddningstjänsterfarenhet som upprättar insatsplaner för er byggnad.

Mer om insatsplaner

Brandskydd under byggtid

Vid ändring i en byggnad kan i vissa fall brandskyddet i lokaler som inte påverkas av ändringen försämras. Fire är med och ser till att brandskyddet under byggtiden är tillfredsställande.

Mer om Brandskydd under byggtid

 

Datasimuleringar

Vi på Fire använder oss av flera datasimuleringsprogram för att analytiskt verifiera specifika lösningar.

Mer om Datasimuleringar

 

SBA

Vi hjälper er att strukturera upp ert Systematiska brandskyddsarbete enligt LSO.

Mer om Systematiskt brandskyddsarbete

Riskanalyser

Vi upprättar riskanalyser för planärenden, Sevesoanläggningar och anläggningar klassade enligt lagen om skydd mot olyckor. Vi upprättar även klassningsplaner för hantering av brandfarliga varor.

Mer om riskanalyser

Utrymningsplaner

Fire upprättar utrymningsplaner utifrån era behov och förutsättningar.

Verifiering av fläktar i drift

För ett fullgott ventilationsbrandskydd så verifierar FIRE Fläkt i drift-lösningar i enlighet med BBRAD. Mer om Verifiering av fläktar i drift