Avancerade beräkningar

våra avancerade mjukvaror kan simulera olika slags brandförlopp

Boverkets byggregler (BBR) är utformad genom föreskrifter och allmänna råd. Det allmänna rådet beskriver fördefinierade exempel på hur någon kan eller bör göra för att uppfylla föreskriften. Vid avsteg från det allmänna rådet måste således föreskriften uppfyllas på annat sätt, varpå analytisk dimensionering krävs. Genom analytisk dimensionering via beräkningar kan en lokal eller byggnad utföras med större flexibilitet.

Vi använder oss av flera mjukvaror och beräkningsverktyg för att analytiskt verifiera specifika lösningar, öka flexibiliteten i ert projekt och samtidigt påvisa att aktuell föreskrift uppfylls.

Simulering av brandförlopp

Vi kan genom verktyget CFD (Computational Fluid Dynamics) simulera olika slags brandförlopp för att analysera hur bränder utvecklas och sprids inom byggnader. Inom ramen för simuleringen kan vi beräkna bland annat temperaturer för att vidare beräkna bärförmåga av konstruktioner och huruvida exempelvis brandskyddsmålning behövs eller ej. CFD-beräkningar kan även användas som grund för vidare analys av utrymning och räddningstjänstens insatsmöjligheter.

Utrymningssimuleringar

Med hjälp av utrymningssimuleringar kan Fire analysera utrymningsförlopp och tid till utrymning. Genom beräkningarna kan vi identifiera hinder i utrymningen och föreslå lösningar för att säkerställa en trygg utrymning. Simuleringarna kan även dimensionera utrymningen analytiskt när förlängda gångavstånd eller annan utformning av utrymningsvägarna önskas. CFD-verktyg för simulering av brandförlopp kan vi använda som en del i utrymningssimuleringen, där inte bara tid till utrymning visas utan även hur de utrymmande påverkas av en brand kan redovisas.

Fläktar i drift vid brand

För att hindra brandspridning via ventilationssystemet i en byggnad finns flera olika lösningar. Antingen utförs lokalerna genom förenklad dimensionering på så sätt att varje brandcell förses med eget aggregat, alternativt förses kanalerna med spjäll där de bryter brandcellsgränser. Dessa två alternativ kan i fler fall vara dyra och kan innebära många servicepunkter vid den normala driften. I större byggnader med fler brandceller är det då möjligt att istället applicera så kallad fläkt i drift-lösning genom analytisk dimensionering. Detta innebär att fläktaggregatet varvar upp vid detektering av brand, varpå flödet ökar i kanalerna och branden ”sugs” ut genom frånluftskanalerna. Fire utför verifiering av fläktar i drift i enlighet med BBRAD. Beräkningar utförs i programmet PFS och vi kan därmed säkerställa att inte brandspridning sker via ventilationssystemet.

Vill du veta mer om avancerade beräkningar?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.