Brandskyddsprojektering

Vi dimensionerar brandskyddet utifrån förutsättningarna för just er lokal eller byggnad. Vi upprättar brandskyddsbeskrivning, brandskyddsritningar, utlåtande m.fl.

Fire har mångårig erfarenhet av brandskyddsprojektering av alla typer av komplexa byggnader (kika gärna under referenser). Vi jobbar nära byggherrar, arkitekter och övriga projektörer och entreprenörer genom hela byggprocessen för att skapa de mest optimala brandtekniska lösningarna i ert projekt. Vi upprättar brandskyddsbeskrivningar med grund från de krav som ställs i Boverkets byggregler (BBR) och anpassar handlingen utifrån kundens egna ambitioner och önskemål. Vid färdigställande av projekt är vi med och kontrollerar brandskyddet och upprättar slutintyg avseende brand.

Vill du veta mer om brandskyddsprojektering?