Insatsplan

En insatsplan kan begränsa och förebygga skador på en byggnad vid brand. Fire har flera anställda med mångårig räddningstjänsterfarenhet som upprättar insatsplaner för er byggnad.

Vi på Fire hjälper er att ta fram insatsplaner för er byggnad. För att begränsa samt hindra skador vid en brand eller annan olycka behövs insatsplaner. Insatsplanen anpassas utifrån det specifika objektet, en större och mer komplex anläggning kräver till exempel mer information för att en effektiv räddningsinsats ska kunna genomföras.

Insatsplaner upprättas vanligtvis i mer komplexa byggnader, eller där icke vanligt förekommande brandtekniska installationer finns (ex. räddningshiss). 

Vill du veta mer om Insatsplaner?