Industri och lager

Syraregenereringsanläggning Outokumpu i Avesta

En anläggning som tar hand om syrorna som används i betningslinjen på Outokumpu Stainless AB i Avesta. I anläggningen så regenereras syran så att den kan användas igen. Byggnaden är fyra våningar hög och innehåller mängder med avancerad utrustning. Fires roll har varit projektering av brandskyddet, stöd under byggtiden samt kontroll av utförande.

Aitik 36 i Gällivare

I samband med Bolidens projekt att fördubbla produktionen från Aitik gruvan från 18 till 36 miljoner ton per år så byggdes en helt ny anläggning för omkring 6 miljarder SEK. Byggnaden som innehåller kvarnar och bearbetning är flera 100 meter lång, 80 meter bred och ca 40 meter hög. Fires roll har varit projektering av brandskyddet.

Utbyggnad av ICA centrallager i Helsingborg

En utbyggnad av ICA:s centrallager i Helsingborg på 40 000 m2. Utbyggnaden består av manuella och automatiska höglager med upp till 40 meter i takhöjd. Fires roll har varit projektering av brandskyddet samt stöd under byggtiden.

Kraftvärmeverk i Västerås (block 6)

En tillbyggnad av nytt block för kraftvärmeverket i Västerås bestående av ett stort Ballager för mottagande av balat avfall som levereras med båt. En bränsleberedning med stora tippbunkrar där avfallet förädlas till bränsle och sedan går vidare till den nya pannan. Fires roll har varit projektering av brandskyddet, stöd under byggtiden samt kontroll av utförande.

Kraftvärmeverk i Märsta (Block 2)

En tillbyggnad av nytt block för kraftvärmeverket i Brista bestående av en mottagande tippbunker där avfallet sedan matas ner i den nya pannan som driver turbinerna i turbinhuset. Fires roll har varit projektering av brandskyddet samt stöd under byggtiden.

Anläggning för köttpaketering i Västerås

ICA och Hilton Food Group byggde en ny anläggning för paketering av kött i anslutning till ICA:s centrallager i Västerås. Anläggningen har kapacitet att leverera kött till samtliga av ICA:s butiker i Sverige. Anläggningen har mycket höga krav på driftsäkerhet och på hygien vilket ställde en del speciella krav på projekteringen. Fires roll har varit projektering av brandskyddet, stöd under byggtiden samt kontroll av utförande.