Sjukhus och vårdanläggningar

Mälarsjukhuset Eskilstuna – Hus E50, om- och tillbyggnad för MR-enheten

Uppförande av ny byggnad för MR-enheten som införlivats i befintlig byggnad som bl.a. inrymmer den radiologiska avdelningen. Viss ombyggnation och lokalanpassning av befintlig byggnad ingick också i uppdraget. Byggnaden inrymmer bl.a. undersökningsrum för tre stycken MR-kameror samt tillhörande förberedelserum och teknikrum. Installationstäta lokaler med bla. automatisk vattensprinkler och gassläcksystem samt komplicerade dörrmiljöer. Fire har varit delaktiga i projektering samt upprättande av brandskyddsritningar i CAD.

Karsuddens sjukhus, Katrineholm

Nybyggnad och omfattande ombyggnad av befintligt rättspsykiatriskt sjukhus. Uppdraget omfattar en total bruttoarea om ca 13000 m2 uppdelat på fem våningsplan varav ca 9000 m2 är nybyggnation. Komplexa lokaler med höga säkerhetskrav pga. förekomsten av slutna och låsta boendeenheter vilket medfört att utrymningssäkerheten har dimensionerats analytiskt. Fire har varit delaktiga i projektering samt upprättande av brandskyddsritningar i CAD.

Landstinget Sörmland. Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Hus K8 och K9

Ombyggnad och lokalanpassning för den vuxenpsykiatriska öppenvårdsavdelningen inklusive lokaler för beroendecentrum (utredning och behandling av patienter med opiatberoende och/eller läkemedelsberoende), det psykiatriska jourteamet samt psykosteamet. Fire har varit delaktiga i projektering samt upprättande av brandskyddsritningar i CAD.

Nybyggnation av äldreboende, Kristina 4:4 i Sala.

Nybyggnation av äldreboende i 5 plan med 80 lägenheter. Uppdraget relevant då det omfattar  frågor som utrymning av sängliggande/rörelsehindrade, låsningsproblematik, mm. Fire har varit delaktiga i projektering samt upprättande av brandskyddsritningar i CAD samt kontroll av utförande.