Sprinkler

Vi dimensionerar automatisk vattensprinkler och boendesprinkler utifrån de krav och egenambition som ställs på er byggnad.

Släcksystem som automatisk vattensprinkler och boendesprinkler är en förutsättning för flertalet byggprojekt i dagens moderna samhälle. Krav på släcksystem ställs inte endast utifrån BBR, utan även från försäkringsbolag och från fastighetsägaren i form av egenambition. Då sprinklern är en viktig del av byggnadens brandskydd gäller det att systemet blir rätt dimensionerat. Fires kompetenta sprinklerprojektörer har flera års erfarenhet av sprinklerprojektering och hjälper gärna till med ert projekt.

Vill du veta mer om sprinklers?