Verifiering av fläktar i drift

För ett fullgott ventilationsbrandskydd verifierar Fire fläkt i drift-lösningar i enlighet med BBRAD.

För att hindra brandspridning via ventilationssystemet i en byggnad finns fler lösningar. Antingen utförs lokalerna genom förenklad dimensionering på så sätt att varje brandcell förses med eget aggregat, alternativt förses kanalerna med spjäll där de bryter brandcellsgränser. Dessa två alternativ kan i fler fall vara dyra och kan innebära många servicepunkter vid den normala driften. I större byggnader med fler brandceller är det då möjligt att istället applicera så kallad fläkt i drift-lösning. Detta innebär att fläktaggregatet varvar upp vid detektering av brand, varpå flödet ökar i kanalerna och branden ”sugs” ut genom frånluftskanalerna utan att ta vägen genom någon annan brandcell. På så sätt säkerställs att inte brandspridning sker via ventilationssystemet.

Fire utför verifiering av fläktar i drift i enlighet med BBRAD. Beräkningar utförs i programmet PFS.

Kontakta oss om verifiering av fläktar