Fighting fire with Fire

Några av Sveriges mest dedikerade brandingenjörer och brandskyddsprojektörer

VÅRA TJÄNSTERKONTAKTA OSS

Specialister på brandprojektering och riskhantering.

Fire AB har bedrivit konsultverksamhet sedan 1999. Idag består vi av 15 specialistutbildade brandingenjörer och brandskyddsprojektörer inom brandskyddsprojektering,
SAK3 uppdrag, brandorsaksutredning, sprinkler, brandlarm, CAD mm.
Vårt motto är att snabbt leverera det kunden behöver. Vi har korta handläggningstider och upprätthåller hög service och kvalitet på våra jobb. Vi har kontor i Uppsala, Västerås och Stockholm och verkar över hela landet.
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor – vi hjälper alltid till.

Vi följer alltid den senaste utvecklingen och optimerar lösningarna

Brandskyddsprojektering

Brandskyddsbeskrivningar och brandskyddsritningar, dimensionering av brandskydd för optimala lösningar. Vi jobbar nära byggherrar, arkitekter och övriga projektörer och entreprenörer genom hela byggprocessen. Flera certiferat sakkunniga inom brandskydd (SAK3). 

 

Datasimuleringar

Analytisk dimensionering av brandskyddet för att verifiera speciella lösningar. Simulering av utrymning och brandförlopp (tvåzon eller cfd). Vi använder oss i nuläget av Simulex, Cfast, Argos, Pyrosim tillsammans med FDS. För riskberäkningar så utnyttjar vi @risk och PrecisionTree. För dimensionering av ventilationsbrandskydd gör vi beräkningar i PFS. 

 

SBA

Vi kan hjälpa er att strukturera upp ert Systematiska Brandskyddsarbete med dokumentation, rutiner och utbildning av personal. Vi hjälper er att reda ut ansvarsförhållanden och att skicka in redogörelser till räddningstjänsten.

 

Riskanalyser

Vi utför riskanalyser för planärenden, Sevesoanläggningar och anläggningar klassade enligt lagen om skydd mot olyckor. Vi upprättar även klassningsplaner för hantering av brandfarliga varor. 

 

 

Insatsplaner och utrymningsplaner

Vi tar fram dina insatsplaner och utrymningsplaner från pappersritningar eller digitalt underlag. Levereras laminerat eller monterat  i aluminiumram. Vi har erfarenhet från förskolor till stora industrikomplex. 

 

 

Verifiering av fläktar i drift

Verifiering av brandskydd genom fläktar i drift i enlighet med BBRAD. Simuleringar och dimensioneringskontroller utförs i PFS. 

 

Hitta din brandkonsult

TILL ANSTÄLLDA